Bæredygtig turisme med Grace Tours – Individuelle- & grupperejse

logind

Opret konto

Når du har oprettet en konto, kan du spore din betalingsstatus, følge bekræftelsen, og du kan også vurdere rejsen, når du er færdig med turen.
Brugernavn*
Adgangskode*
Bekræft adgangskode*
Navn*
Efternavn*
Email*
Telefon*
Land*
*Oprettelse af en konto betyder, at du er okay med vores Terms of Service and servicevilkår og fortrolighedserklæring.

Already a member?

logind

logind

Opret konto

Når du har oprettet en konto, kan du spore din betalingsstatus, følge bekræftelsen, og du kan også vurdere rejsen, når du er færdig med turen.
Brugernavn*
Adgangskode*
Bekræft adgangskode*
Navn*
Efternavn*
Email*
Telefon*
Land*
*Oprettelse af en konto betyder, at du er okay med vores Terms of Service and servicevilkår og fortrolighedserklæring.

Already a member?

logind

BÆREDYGTIG TURISME

I praksis & i teorien

Når du rejser med Grace Tours, er det med bæredygtig turisme i bagagen. Her har vi mere end 30 års erfaring med at arrangere rejser, som både passer på den fantastiske natur og den lokale kultur du kommer ud til.

Siden 1991 har Grace Tours arrangeret rejser til Indien, Nepal, Sri Lanka og andre steder i Asien.
Samfundsansvarlighed, CSR er for Grace Tours en integreret del af vores arbejde.

Vi mener, at dette hjælper os til at opfylde vores mission om at skabe og drive en inspirerende, visionær, fornuftig og lønsom forretning, hvor vi kan glæde vores kunder med unikke oplevelser og bidrage til en positiv udvikling.

Vi ønsker ikke blot at være endnu et rejsebureau, som ukritisk konkurrerer om at udbyde en lavere pris på identiske produkter, men tilbyder i stedet unikke bæredygtige rejser til de steder, vi virkelig kender.

Ansvarlighed er grundstenen i alt vores arbejde, og vi tager ansvar for vores handlinger og den etik og de værdier, vi repræsenterer. Når vi arbejder med ansvarlighed, er formålet først og fremmest at skabe den bedst mulige version af Grace Tours, hvilket direkte kommer vores kunder til gode. Ved at fokusere på og i vores virksomheds arbejde med samfundsansvar på alle planer, skaber vi kompetente og motiverede medarbejdere, bæredygtige produkter og autentiske rejseoplevelser – som i sidste ende skaber glæde og udvikling for alle involverede.

The Taj Mahal rises above the banks of the river like a solitary tear suspended on the cheek of time.

RABINDRANATH TAGORE

I PRAKSIS

Hos Grace Tours arbejder vi med bæredygtig og ansvarlig turisme. Vi kalder det ”Den Gode Turisme”. Med det mener vi turisme, der ikke ødelægger men respekterer, bevarer og bidrager til udviklingen af de fantastiske steder, verden byder på.

Vi fortolker bæredygtig turisme som et forsøg på at etablere et symbiotisk forhold mellem dem, der er nysgerrige efter at opleve og dem, der ønsker at levere en mindeværdig oplevelse af den diversitet, den enkelte destination har at byde på.

Vi vælger vores samarbejdspartnere med omhu og bruger fortrinsvis lokale turoperatører, guider og chauffører, ligesom vi så vidt muligt anbefaler og benytter lokalt ejede hoteller, resorts, homestays og restauranter. Vi arrangerer besøg på lokale markeder således, at den økonomiske fordel er størst mulig for de enkelte lokalsamfund. Ansættes blot én lokal betyder det, at en hel families levevilkår forbedres. Med flere ansatte får et helt lokalsamfund mulighed for positive forandringer til glæde for både dem og os.

Vi vælger hvor muligt indkvarterings steder, der arbejder ud fra bæredygtige principper på både de sociale og de økonomiske områder såvel som i relation til miljøet.

Vi har med stor omhu valgt vores lokale samarbejdspartnere via personligt kendskab, og dette mangeårige samarbejde er en garanti for vores kunder. Vi ved, hvem og hvad vi sender vores rejsende ud til. Vores ansatte har rejst vidt og bredt og er hver især specialister på deres område.

I Sydindien har vi oprettet en “Drivers Fund”, en fond der sikrer de fastansatte lokale chauffører en minimumsindtægt og samtidig giver dem sygesikring for sig selv og deres familier. Samme sociale sikkerhedsnet gælder for de fastansatte på vores kontor og på ”Our Land” i Keralas backwaters.

Ofte kommer de gode oplevelser fra helt uventet kant. F.eks. samarbejder vi i Thailand med en NGO, som oprindeligt sendte nødhjælp til landsbyerne på Andamaner kysten efter tsunamien i 2004. Med tiden blev behovet for direkte nødhjælp mindre, men via genopbygningsarbejdet opstod behovet for nye måder at tjene penge på. Familier, der tidligere levede af fiskeri men ikke længere stod til havs, kunne finde nye indtægtsmuligheder og forblive i lokalområdet fremfor at migrere til storbyerne. Disse familier tilbyder nu bl.a. homestays, hvor gæster overnatter i deres hjem og deltager i dagligdagen. Som gæst kommer man med andre ord altså helt tæt på og får næppe mere lokal kokkeskole end den, man oplever i køkkenet.

I Nordøstindien var flere af de store nationalparker truet af krybskytteri og ulovlig tømmerhugst, så her var behovet for naturbevarelse og beskyttelse af truede dyrearter udtalt, mens de økonomiske midler var ikke-eksisterende. Der skulle findes midler og alternative indkomstmuligheder, så man med rimelighed kunne overtale fattige stammefolk og presse landsbyboere til at ændre deres levevis, uanset graden af ulovlighed. Derfor valgte vi at samarbejdede med flere lokale grupper, der både tilbyder overnatning i nærheden af parkerne og safariture ind i parkerne – med de tidligere krybskytter som guider, som kender området som deres egne lommer. Nu bidrager de til at beskytte dyrelivet og patruljere i området, hvilket blandt andet har betydet, at Manasparken i 2011 blev fjernet fra UNESCOs liste over ”World Heritage in danger”.

Vi forsøger at møde lokale kulturer på deres betingelser og opfordrer vores rejsende til at gøre det samme. Vi står til rådighed med detaljerede oplysninger om rejsemål og har en række anbefalinger ifm. takt og tone i forskellige kulturer.

Vores grupperejser er generelt begrænset til et mindre antal personer, så hver enkelt deltagers oplevelser maksimeres, mens negative påvirkninger af turisme især i udsatte natur- og kulturområder minimeres. På vores trekkingture tilslutter vi os 100% den holdning, at ”det eneste, man bør efterlade i naturen er sine fodaftryk”. Og efter den devise har vi valgt vores turoperatører!

Ud over vores arbejde i Grace Tours i København er vi engagerede i vores sydindiske rejsebureau, ligesom vi har portalen Travel To Care, som primært promoverer bæredygtige hoteller og turoperatører i Asien.

Vi deltager med gejst og glæde i debatten omkring bæredygtighed og ansvarlighed, ikke blot herhjemme men i lige så høj grad i udlandet og ikke mindst i vores indiske søster virksomheder.  Vi gør hvad vi kan for at uddanne og udvikle os, og for påvirke dem omkring os til at tage opgaven med ansvarlig og bæredygtig turisme op.

I TEORIEN

Vi tilslutter os UNWTO’s definition og arbejde ud fra Cape Town Deklarationen. Den korte definition på Bæredygtig Turisme:

Bæredygtig turisme, eco-tourism, ansvarlig turisme – kært barn har mange navne. Hos Grace Tours kalder vi det bæredygtig turisme, også selvom det måske lyder noget fodformet og politisk korrekt. Målet er at håndtere alle ressourcer sådan, at de økonomiske, sociale og æstetiske behov kan opfyldes samtidig med, at den kulturelle integritet, de væsentlige økologiske processer og den biologiske mangfoldighed bevares.

United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) reviderede i 2004 deres retningslinjer og vedtog ”Triple Bottomline” for at fremme en bæredygtig udvikling af turisme. Disse defineres som følger:

Miljøhensyn – Turisme, der sikrer optimal udnyttelse af naturressourcer, bevarer væsentlige økologiske processer og bidrager til at bevare naturens ressourcer og biodiversitet.

Sociale og kulturelle hensyn – Turisme, der respekterer sociale og kulturelle værdier i værtssamfundet, deres kulturarv og traditionelle værdier og bidrager til interkulturel forståelse og tolerance.

Økonomiske hensyn – Turisme, der sikrer bæredygtige, langsigtede økonomiske transaktioner, der giver samfundsøkonomiske fordele for alle parter og er retfærdigt fordelt. Herunder stabile beskæftigelses- og indkomstmuligheder og sociale ydelser til værtssamfundet samt bidrag til fattigdomsbekæmpelse.

En mere arbejdsvenlig fortolkning af UNWTO’s definition blev udarbejdet, og denne Cape Town Deklaration består af syv retningslinjer for bæredygtig og ansvarlig turisme.

SYV RETNINGSLINIER

  • Bæredygtig turisme minimerer de negative økonomiske, miljømæssige og sociale påvirkninger, som vores aktiviteter kan have.
  • Bæredygtig turisme skaber større økonomiske fordele for lokalbefolkningen og øger trivslen i værtssamfundene, skaber bedre arbejdsvilkår og adgang til industrien.
  • Bæredygtig turisme involverer lokale personer i beslutninger, der sandsynligvis har en indvirkning på deres liv.
  • Bæredygtig turisme bidrager positivt til bevarelse af natur-og kulturarv og til fastholdelse af verdens mangfoldighed.
  • Bæredygtig turisme tilbyder mere fornøjelige og behagelige oplevelser for turister gennem meningsfulde forbindelser og udveksling med lokale folk og en større forståelse af de lokale kulturelle, sociale og miljømæssige spørgsmål.
  • Bæredygtig turisme sikrer tilgængelighed for fysisk udfordrede personer.
  • Bæredygtig turisme er kulturelt sensitiv og afføder respekt mellem turister og værter. Dermed skabes et miljø af gensidig respekt, som underbygger lokal stolthed og tiltro til egne evner.
Ganesh