generelle betingelser

logind

Opret konto

Når du har oprettet en konto, kan du spore din betalingsstatus, følge bekræftelsen, og du kan også vurdere rejsen, når du er færdig med turen.
Brugernavn*
Adgangskode*
Bekræft adgangskode*
Navn*
Efternavn*
Email*
Telefon*
Land*
*Oprettelse af en konto betyder, at du er okay med vores Terms of Service and servicevilkår og fortrolighedserklæring.

Already a member?

logind

logind

Opret konto

Når du har oprettet en konto, kan du spore din betalingsstatus, følge bekræftelsen, og du kan også vurdere rejsen, når du er færdig med turen.
Brugernavn*
Adgangskode*
Bekræft adgangskode*
Navn*
Efternavn*
Email*
Telefon*
Land*
*Oprettelse af en konto betyder, at du er okay med vores Terms of Service and servicevilkår og fortrolighedserklæring.

Already a member?

logind

GENERELLE BETINGELSER

- det med småt

Arrangement: Alle rejser er arrangeret af Grace Tours ApS i samarbejde med transporterende selskaber, hoteller og lokale turarrangører.

Aftalegrundlag: Der henvises til udleverede materiale samt faktura/ ordrebekræftelse/specifikation, rejseplan og eventuelle individuelle skriftligt aftalte vilkår.

Tilmelding & Depositum: Bestillingen er bindende for kunden når kunden mundtligt eller skriftligt har meddelt Grace Tours, at kunden ønsker at bestille rejsen. Ved modtagelse af depositum er bestillingen bindende for bureauet. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have accepteret vilkårene i vores generelle betingelser, samt at det i fakturaen og evt. medfølgende dokumenter er i overensstemmelse med det bestilte.

Slutindbetaling: Slutindbetaling skal ske 45 dage før afrejse, eller den af Grace Tours fastsatte betalingsdato (se faktura). Rejsedokumenter udstedes og fremsendes umiddelbart efter modtagelse af slutbetaling. Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke overholdes, kan vi ikke garantere at rejsen kan gennemføres til samme pris.

Bestilling af landarrangement alene: Ved bestilling af hotel, transfer og andre ydelser uden fly, beregnes et gebyr på kr. 500 pr. person.

Betaling: Såfremt betaling foretages med udenlandske kreditkort på hjemmesiden er dette en sag mellem kunden og kreditkortselskabet. Ved betaling mindre end 10 dage før afrejse forbeholder Grace Tours sig ret til at afvise betaling med checks eller kreditkort. Grace Tours betragter betalingsfrist overholdt når Grace Tours har modtaget betaling.

Afbestilling: Hvis du, uanset årsag, afbestiller din rejse efter at depositum er betalt, mistes depositum. Afbestiller du efter rejsens fulde pris er betalt og mere end 21 dage før afrejse, tilbagebetales den erlagte betaling med et fradrag på 50 % af rejsens pris pr. person. Ved senere afbestilling er der ingen refundering. Ubenyttede ydelser refunderes ikke. Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring som dækker afbestilling i tilfælde af sygdom, dødsfald hos rejsedeltageren selv, ægtefælle, børn eller forældre. Afbestillingsforsikring skal bestilles samtidig med rejsen indbetales samtidig med depositum.

Ændring: Indtil restbeløbet er betalt kan billetterne ændres forudsat at det sker inden for billettens gyldighedsperiode, samt at der er plads på den ønskede afgang. Efter billetudstedelse er mulighederne for ændring begrænset og vil medføre et gebyr afhængig af billettypen. Hvis det ikke er anført på fakturaen kontakt Grace Tours for yderligere oplysninger ved din billet. Ved land/hotel arrangementet gælder, med mindre andet anført, følgende: Ved ændringer før betaling af restbeløb /før udstedelse af rejsedokumenter: 500 kr. pr. ændring.
Ved ændringer efter betaling af restbeløb betragtes det som annullering og der henvises til regler for dette.

Prisændringer: Alle priser er baseret på de gældende tariffer og valutakurser, den dato tilbudet/fakturaen er dateret, hvorfor der tages forbehold for eventuelle ændringer i transportomkostninger, lufthavnsafgifter, valutakurser, skatter, gebyrer, afgifter eller lignende. En forhøjelse skal varsles snarest muligt og senest 14 dage før afrejse og må ikke overstige 10 % af den prisen. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan deltageren omkostningsfrit afbestille rejsen. Sker der ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse, medmindre der er tale om indenlandske skatter eller afgifter der fjernes eller nedsættes, således at besparelsen overstiger kr. 100,- pr. person.

Flyrejsen: Såfremt kunden har særlige krav til billettens fleksibilitet, ændringer, forlængelse eller vederlagsfri annullering, skal disse være anført på fakturaen. For ændring af reservation skal kunde kontakte transportselskabet/luftfartsselskabet direkte. Billetter kan ofte hverken ændres eller refunderes. Såfremt der er bestilt to eller flere seperate billetter hæfter luftfartsselskabet ikke for forbindelsen mellem disse. Der kan tegnes særskilt forsikring for tilfælde, hvor forsikrede uden egen skyld og uforudseligt møder for sent op til et offentligt eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel, og af den grund efterfølgende skal indhente den planlagte rejserute.

Overdragelse: Såfremt overdragelse er mulig, skal ønsket herom fremsættes skriftligt senest 14 dage før afrejse. Ved overdragelse opkræves et gebyr på kr. 500,- pr. person.

Kundens forpligtelser:

– Det er vigtigt at navne på alle delta­gerne oplyses korrekt og at de stemmer overens med navnene i passet (mellemnavne må ikke benyttes som efternavne). Såfremt navnene i pas og billetter ikke stemmer overens, kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og arrangør. Desuden skal navnet i passet være i overensstemmelse med navnet i Det Centrale Personregister. Det er kundens eget ansvar at kontrollere, at der er overensstemmelse. Ved uoverensstemmelse kan kunden risikere at få afvist ansøgning om visum. Pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemrejse fra visumpligtigt land. Ved rejse til et Schengenland, skal pas medbringes som identifikation. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark skal altid medbringe gyldigt pas samt opholdstilladelse. Oplysningerne på ordrebekræftelsen / fakturaen / rejseplanen vedrørende pas gælder kun for personer med dansk pas. Udenlandske statsborgere bør konsultere deres ambassader/konsulater.

– At være i besiddelse af gyldigt pas samt nødvendige visa og vaccinationer. Det er den rejsendes eget ansvar at kontakte pågældende ambassade vedrørende visum krav. Mange lande som ikke kræver visum for kortere ophold, kræver at der kan fremvises returbillet eller anden videre rejsebillet. Vær også opmærksom på at flere og flere lande kræver at børn og babyer har eget pas. Kontakt Grace Tours for yderligere informationer.

– Ved bestilling at oplyse om evt. andet statsborgerskab end dansk. Der er visumtvang i visse lande for ikke-danske statsborgere, det er den rejsendes eget ansvar at kontakte de pågældende landes ambassade vedrørende visum krav. Der kan ikke gøres krav gældende overfor Grace Tours ved eventuelt afvisning ved grænsen.

– At møde rettidigt på de oplyste steder og tidspunkter. Udebliver den rejsende godtgøres der intet. Dette gælder også såfremt udeblivelse skyldes manglende visering, vaccinationer mm.

– At optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det modsatte føre til, at den rejsende af arrangøren eller dennes repræsentant udelukkes fra videre deltagelse i rejsen.

– At overholde de af arrangøren angivne regler for genbekræftelse af ruteflyvninger, der indgår i individuelle rejser og pakkerejser uden rejselederassistance. Kunden kan ikke gøre krav mod hverken arrangør, formidler eller luftfartsselskab for de eventuelle følgevirkninger, den manglende overholdelse af genbekræftelsen medfører.

– At holde sig underrettet om hjemrejsetidspunktet i tilfælde af, at man har booket en rundrejse på egen hånd eller af andre grunde har fjernet sig fra sin rejsegruppe.

Arrangørens ansvar og force majeure:
Grace Tours ApS er i henhold til Pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre rejsen i henhold til aftalebekræftelsen. Grace Tours ApS er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og/eller aflysninger pga. force majeure eller force majeure-lignende hændelser, dvs. hændelser som arrangøren ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge. I sådanne tilfælde refunderes rejsens fulde pris, og kunden kan ikke gøre krav på erstatning. I tilfælde af pludselig opståede uroligheder på rejsemålet kan kunden indenfor 14 dage før afrejse frit afbestille sin rejse. Forudsætningen herfor er dog, at man fra offentlig myndighed, såsom Udenrigsministeriet eller Sundhedsmyndighederne, har frarådet rejser til det pågældende område. Grace Tours optræder som agent for transporterende selskaber. Vores ansvar for mangler samt person- tingskade er begrænset til det erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til internationale konventioner.

For det/de i ovennævnte rejse deltagende luftfartsselskab(er) optræder Grace Tours som agent. Dette betyder, at det er luftfartsselskabet(erne), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførsel af transportaftalen. Dette/disse selskabs(ers) transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transporten sker i henhold til Montreal og Warszawa konventionerne og 889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse.

Forsikring: Da det gule sygesikringskort ikke dækker rejser udenfor Europa, anbefaler vi på det kraftigste, at du tegner en rejseforsikring hvis rejsen går dertil. Grace Tours forhandler GOUDA og du kan bestille din rejseforsikring hos dem via dette link: Forsikring

Hvis du har spørgsmål til at tegne forsikring hos Gouda, kan du ringe eller skrive til os. Vi anbefaler at du først kontakter dit eget forsikringsselskab, da man nogle gange er forsikret i en vis grad uden at være klar over det. For rejser i Europa anbefales at man får udstedt et BLÅT KORT af bopælskommune / folkeregistret med henvisning til EF Forordning 1408/71. OBS! Særlige betingelser gælder for folk som er fyldt 70 år. For alle pakkerejser gælder at der er inkluderet afgift til rejsegarantifonden. Købes flybillet alene tilbydes en konkursforsikring.

Reklamation efter afrejse:

Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til bureauet eller dets stedlige repræsentant (lokale arrangør) så snart manglen konstateres, således at Grace Tours straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet skal være rejsebureauet i hænde straks efter rejsens afslutning. Reklameres der ikke rettidigt, mistes retten til at påberåbe manglen. Kan reklamationer ikke løses til kundens tilfredshed kan denne indbringe klagen for:

Pakkerejse-ankenævnet:

Røjelskær 11, 3, 2840 Holte.

Grace Tours ApS er medlem af Rejsegarantifonden ( NR. 776).

 Værneting: Sø og Handelsretten, København. Ethvert krav mod Grace Tours ApS skal afgøres efter dansk ret.
Opdateret 15.11.15.

Ovennævnte gælder med mindre andet er anført i faktura.